Podsumowanie projektu dydaktycznego „O każdy kamień i drzewo w lesie” Partyzanci „Ponurego” i „Nurta” – Bohaterowie z sąsiedztwa w służbie niepodległej Polsce.

Scena Starachowickiego Centrum Kultury gościła dziś społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach, która obchodziła dziś święto Patrona szkoły. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy współtworzyć to wydarzenie. A naszą radość wzmaga fakt, że owo święto stało się okazją do podsumowania projektu edukacyjnego pt „O każdy kamień i drzewo w lesie” Partyzanci „Ponurego” i „Nurta” – Bohaterowie z sąsiedztwa w służbie niepodległej Polsce. 
Swoją obecnością ucieszyli nas Pani Wiceprezydent Starachowic Aneta Nasternak oraz Pan Włodzimierz Jedynak – kierownik referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta. 
Mnie osobiście ponad wszystko ucieszyła obecność blisko 300 młodych ludzi – uczniów klas wszystkich poziomów kształcenia, którzy usłyszeli od swoich starszych kolegów o projekcie, o Bohaterach – patronach ich szkoły. 
Lucjan Krogulec „Lutek”, Henryk Fąfara „Sokolik”, Bolesław Ciesielski „Farys II”, to niezwykłe postacie, które gdy rozpoczynaliśmy projekt były wśród nas…dziś niestety musimy ich wspominać jako zmarłych w ostatnim czasie. To niesamowite, że projekt który miał na celu zapoznanie uczniów z ich patronami, stał się projektem „towarzyszenia Bohaterom w ostatnich dniach ich życia”. Towarzyszenia aktywnego z pełną interakcją i komunikacją. Po wysłaniu przez uczniów paczek bożonarodzeniowych ich odbiorcy osobiście za nie podziękowali w przejmujących rozmowach telefonicznych i listach.
Dziś już nie ma ich tutaj… odeszli na „zbiórkę, którą Ponury zwołał w Niebie”. „Szkoda, że tacy ludzie nie żyją wiecznie, ale całe szczęście, że zdążyliśmy im podziękować” – to słowa ucznia, które ze wzruszeniem wspominam do teraz, które po raz kolejny udowadniają, że warto troszczyć się o pamięć o partyzantach. 
Szczególne podziękowania kierujemy do p. Sławomira Jamy – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9, Pani Ewy Kadylak – wicedyrektor tejże placówki, Pani Anity Bernatowicz oraz Pani Agnieszki Słowik – opiekunkom projektu z ramienia szkoły, Paniom Jolancie Skalskiej, Justynie Magnowskiej-Janickiej, ks. Piotrowi Gruszce za przygotowanie części artystycznej dzisiejszego podsumowania. 
Dziękujemy również sierż.sztab. Annie Kroner z KPP w Starachowicach za współorganizację dwóch spotkań.
A przede wszystkim dziękujemy uczniom klas 7a i 8a, którzy z takim zapałem uczestniczyli we wszystkich spotkaniach naszego projektu.
Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
Damian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *